คอนโทรล ดี KONTROL D และ คอนโทรล ซี KONTROL C อาหารเสริมต้านมะเร็ง อาหารเสริมสร้างภูมิต้านทาน

อาหารเสริมต้านมะเร็ง,อาหารเสริมสร้างภูมิต้านทาน,อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก,อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง,อาหารเสริมสำหรับผู้ชาย

คอนโทรล ดี และ คอนโทรล ซี อาหารเสริมต้านมะเร็ง นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อไมโทคอนเดรีย เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยมะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ เก๊าท์ รูมาตอย โรคตับ โรคไต ช่วยลดไขมันส่วนเกิน สะเก็ดเงิน พาร์กินสัน ไวรัสตับอักเสบบี อัมพฤกษ์ อัมพาต

ดร.พงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ ปฐมบทแห่งชีวิตและต้นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บ

 

คอนโทรล นวัตกรรมอาหารเพื่อไมโทคอนเดรีย อาหารเสริมที่แตกต่างด้วยคุณสมบัติ 5 ประการที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรับรองว่า

koltrol D copy

1.  ผลิตภัณฑ์คอนโทรล ดี ไม่พบการปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์
2.  ปลอดภัยต่อการบริโภค เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทานได้ โดยมีค่า LD50 ที่มากกว่า 15,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัวของหนูขาว เป็นระดับที่ไม่มีอันตรายในการบริโภค จึงสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยและสตรีมีครรภ์ก็สามารถรับประทานคอนโทรลได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่าง กายแต่ประการใด(อ่านบทความเกี่ยวกับ LD50 เพิ่มเติมได้ที่นี่)

3.  มีผลยับยั้งการอักเสบได้สูงสุด 47.5 % ในชั่วโมงที่ 2
4 . มีผลต่อการเพิ่มการแบ่งเซลล์ของภูมิต้านชนิด NK cell เซลล์ต้านมะเร็งสูงถึง 99.99%

5.  มีผลต่อการเผาผลาญคลอเลสเตอรอล  สูงถึง 99.95%

kontrol c copy

สอบถามข้อเพิ่มเติม โทร.089-447-5597 อรนุช

Medical Research Issues

Recall, greater detail is much better.

Does your business have a code of ethics? Or even, read on to learn how to summarize your company’ code of ethics and just why this is significant. A business code of honesty outline can discuss how workers are expected to respond essay paper and certainly will obviously state what’s allowed and what’s banned. An honorable culture that is corporate must encourage and address all employee signal of conduct policies. Instances ought to be provided to assist exhibit rules and the policies. It’s impossible to every tip for every situation that is probable and detail each so a small business signal of honesty should be more wide and make an effort to discuss multiple circumstances simultaneously. General Issues and Concerns to Address There are particular topics and granted that will continually be resolved. These affect all types of businesses. These include: Basic guidelines employees must follow just how employees should always help with their best attempts when functioning and when at-work: Anticipated moral behaviour.

Since reinforce environmental strategy.

Give examples. Clashes of interest: Clashes of interest ought to be identified and clear illustrations must be supplied to greatly help describe them. What’s suitable and unacceptable should be distinguished. Confidentiality: all-things that should not be reviewed outside of the company or inside the organization sections that were distinct, should really be evidently addressed and explained. Provide examples. Client and provider connections: The types of individual professional relationships which might be authorized and never allowed ought to be reviewed. Whether these relationships have to be disclosed must also be discussed.

Usually asks where you???ve been with whom in an accusatory fashion.

It should be said if a worker being reassigned will be led to by a connection. Present uk best essay review illustrations. Items: Examine if employees are permitted for gifts. Furthermore discuss what forms of presents are authorized and which are forbidden. Is there a fiscal restriction how much presents could cost? Offer examples. Amusement: Examine the varieties of entertainment which will be granted at-work. Additionally talk about when they are allowed to occur and how often.

Fit one-column of first names, and another of names.

Give examples. Illegal behavior: Provide ethics’ standard meaning and examine and supply instances for your habits which can be indefinitely restricted. Typical forbidden assignment writing assistance conduct includes getting bribes or kickbacks, falsifying employee files, and giving out info that’s discreet. Using the firm’s belongings, products, and goods for particular use and activities: Thoroughly examine whether employees are permitted to employ any of the above for personal use and activities. Such things that should really be discussed include internet-access, copiers and vehicles. Offer cases that are obvious. Revealing sham or illegal behaviour: Inspire these things to be discussed by employees and outline the procedure they ought to follow to report them.

This is in conducting investigation one way the research system assists.

Permit workers know about the open-door of the company’s plan and anxiety that anything they record is likely to be held confidential. Ensuring Workers Recognize It’s essential that most workers fully understand the signal of integrity. Review it with all workers to ensure this and stimulate them to inquire all inquiries they could have. Allow them to ask queries in personal whenever they do not feel comfortable asking them before employees that are additional. Provide a rule of honesty training course that each one employees should complete before beginning work. This program must be replicated every time ethics’ code is updated or improved. Once the program is completed by all personnel, ask them to sign a copy proclaiming that they understand anything and to ensure that they’ll abide by all plans and guidelines.

Never partition terms at the end of the line by using a hyphen.

Where it can be seen by all employees, a copy should subsequently be placed anywhere. Every worker must also find your own content they’re able to retain like a guide.

How to Create an Expository Composition

Don’t allow pity or satisfaction enter the university education’s way.

The true heyday of spiritualism has long-since passed though its hard to switch on the television today without finding somebody claiming to talk to the useless. What once was a widespread religion that could develop apparently unnatural feats on the daily basis has turned into a shop strategy involving a combination of probability and psychology. Whats even more i need help with my homework ironic is that although it got a family to usher inside the golden age (view for details), it was generally the work of a single man who added it to your close, a Hungarian wizard created Erik Weisz who’d oneday be world-renowned as Harry Houdini. Houdini was fairly strange. To begin with where most contemporary skeptics are atheists who decline the lifetime of God or an afterlife Houdini was Jewish and talked freely about his idea. Within the launch to his book “A Wizard One of The Tones” Houdini produces: “I firmly rely on aSupreme Being which there’s a Hereafter. Thus since their departure from this earthit continues to be my training, being an obligation that is closing, to see with the sacred sleeping locations of my dearly cherished parents, and get their safety and muted joys.” This reveals right from the start that instead of being a man who had been not unconvinced that chatting with the lifeless was difficult Houdini was not at least unprepared to acknowledge the possibility he was wrong. In reality there demonstrates of his book a cautious reading a person who wanted only to consult with her yet again and dearly liked his mommy rather than significant enemy of the spiritualist movement. The problem for him was that no matter where he appeared, whom he talked to he was satisfied by dissatisfaction and deceptions all too common to him from his act as a magician.

This system is even a people who have low level of mind or use for mass.

Two are not specifically unworthy of note while he was a part of several debunkings. The initial was his work against “Margery” Crandon. Houdini was a part of a committee set up by Scientific American to merit a monetary award to everyone who may easily develop proof of moderate talents and Margery was one of many those who tried to maintain it. About the one facet were customers of the board all attesting to her skills. Houdini was not unable to replicate them herself during her potential throwing into uncertainty. Their report that she was a sham was more recognized when well-known Parapsychologist J-B Rhine investigated her sances and could place a few of her deceptions at night thanks to her usage of review essays luminous material (view links at the end of this article to get an assortment of paper cuttings about the case). The 2nd of Houdinis more noteworthy activities included the partner of his pal Sir Arthur Conan Doyle (prior to the Margery situation yet others owned a wedge between them), Mister Arthurs partner generated for Houdini a notice she stated was authored by the mans mum the exact transmission he had desired for so long.

Just follow a design that is simple and you’ll quickly learn to take action by yourself.

He uncovered a sizable challenge, on reading it. The correspondence was created in English and she had never learned the terminology in lifestyle, while his mum had lived for several years while in the Usa. Further his mother did write essay uk actually take-no notice of the day of this intended conversation, uncommon because it were her birthday. Doyle countered that she’d discovered the vocabulary while in the spirit-world, a conclusion Houdini didn’t acknowledge. H likewise said that after death birthdays had why she didnt mention it, no importance which was. Doyle recommended to Houdini an experiment in the phenomenon termed intelligent publishing. During automated publishing someone creates anything over a little bit of document while theoretically under a spirit’s handle. A name Powell was produced by Houdini. Doyle figured Houdini had found the name from a precious pal of his but Houdini presented another reason.

When before agreeing for the conditions, the taking party wish to negotiate, that’s good.

At that time Houdini have been discussing business at period having a male named Powell in Texas plus it was this name that had come to him. In the end the two mens guides reveal alot about the conflict. Houdinis “A Magician One of The Spirits” offers Doyle like a truthful believer in Spiritualism that has been taken in by techniques his great brain was merely unprepared to catch (Doyle was indeed a very impressive individual a health care provider, a writer along with a military male among different feats but he’d no expertise with all the trickery executed by magicians). Doyle around the other hand dismissed Houdinis knowledge as well as in his book “The Fringe Of the Unidentified” went as far as to claim that Houdini himself was a choice using his abilities to result his several examples, Doyle thought his destinations were mystical to even other magicians that has been false equally then now, and to somehow prevent other methods for using theirs. In the long run Houdini was able to make enough information widely available that useless was begun to by perception in platforms. Maybe he struck his death against your final setback. So that if any methods ever certainly reached him Bess would realize immediately they certainly were informing the facts, his wife Bess and he established a code.

Examine it, utilizing whatsis from your own investigate as presumption.5.

For this conclusion a sance was held in his honor annually on Oct 31, the wedding of his demise, by his partner and fans. The final of those sances to become held by Bess herself occurred in 1936 on the roof of the Kinckerbocker inn in Florida this 1 like most of the others failed to generate benefits while at his wifes demand the attempts continued first beneath the direction of his ghost-writer Walter B Gibson after which later by the wizard Dorothy Dietrich an expert on Houdini who extends the Houdini Gallery in Scranton PA. Copyright 2012 Kevin G Meares All Rights Reserved Links: A digital content of ” Magician One of The Tones” Posts about the Margery event The Houdini Museum

LEKTORAT-GHOSTWRITER.DE – Superb Effizient Aufsatz Dienstleistungen

Mein Name ist Leon, ich bin der Hochschüler des vierten Studienjahres der Universität Augsburg. Am Ende des zweiten Semesters habe Badarf ich eine Semesterarbeit in der Literaturwissenschaft. die Semesterarbeit müsste 50 Seite lauten. Außer der Schularbeit wirkte ich noch und für Schreiben meiner Semesterarbeit hatte ich keine Zeit. Ich habe meine Kollegenum Beihilfegebeten und sie haben mir einen Serviceim Bereich deswissenschaftlichen Schreibens lektorat-ghostwriter.de angeraten. Zuerst habe ich manche Misstrauen dazu, aber nach dem ersten Ferngespräch wird meine meine Unsicherheit nicht mehr aufgetaucht.

Papier Schreiben Leistungen

Der Service lektorat-ghostwriter.de funktioniertim Rahmen des fachwissenschaftlichen Schreibens bereits mehr als 5 Jahren und hilft den Studiosi beim Schreiben des fachwissenschaftlichen Semesterarbeiten. Hier steht zur Verfügung man eine große Listevon Angeboten und extra Angeboten an. Das Tor dieser Hilfsquelle ist 100% hochwertigen, besondereren und nicht kopierten Texten zu ausarbeiten. Ich möchte sagen, dass den Betrieb dem Ziel Tausendprozent entspricht. Meiner Arbeit war offenbar, fehlerlos und genau geschrieben, und alle meinen Instruktionen entsprach. Das Service hat eine gute Wahrnehmung im Schreiben der wissenschaftlichen Arbeiten.

ghostwriter deutsch

Nach meiner ersten Wahrnehmung der Kollektivarbeit mit lektorat-ghostwriter.de, beordere ich regulär meinewissenschaftlichenWerke und bin dazu sehr glücklich. Ich habe keine Angst für Studium, weil ich ständig für Hilfe bieten kann und sicher bin, dass ich 100% ausgezeichneten und, was am wichtigsten ist, nicht kopiert Fassungen bekommen wird. Dank diesem Kundendienst habe ich mehr freier Zeit für Erholung und Arbeit. Ich habe differierende Schrifte bestellt, und bekam ebenweg nur guteResultat. Bei lektorat-ghostwriter.de gibt es eine Eventualität von kleinen Artikel oder Kandidatur bis zu große Masterarbeit oder Dissertation zu bestellen. Wenn Sie eine Hausaufgabe oder Laborbericht brauchen, kein Problem, bei diesem Kundendienst bietet eine große Anordnungvon Sortimente zur Verfügung. Sie dürfen hier auch die gefertigte Arbeit überarbeiten lassen und extra an Plagiat und Irrtum prüfen, falls Sie das ungezwungen brauchen. Im Gleichnis zu anderen desselben Kundendienste sind Tarifen bei lektorat-ghostwriter.de sehr attraktiv und loyal. Der Tarif entspricht der Art der Job. Der Preis hängt auch von der Seitenanzahl, dem Abgabetermin, der Bildungsstand (z.B.: Master, Bachelor, Ph.D), und dem Standard ab. Es gibt ein sehr handgerechtes und intuitiv deutliches Bestellformular, wo sie alle ihren Hinweisen für die Job einfüllen können. Ich habe Badarf meine Semesterarbeit im Laufe von 20 Tage, so habe ich im Formular die einpassene Zeitdauer eingefüllt und nach 20 Tage habe ich die Fassung bekomme. lektorat-ghostwriter.de arbeitet mit anerkannten ZahlungsKundendienst PayPal und das heißt, dass ich kenne, wofür gebe ich und bin dazu sicher, dass meine Finanzen nicht verschwinden wurden. Ich habe mit Hilfe meiner Bankkarte bezahlt. Hier gibt es eine Chance auch direkt im Bankabteilung per PayPal Geld überweißen. Wählen Sie die problemloseste Variante der Bezahlung, und bleiben ruhig, ihre Finanzen verschwindet nicht. meine Arbeitumfasst etwa 50 Seiten und ich habe 26 Euro pro Seite dafür bezahlt. Falls Sie die die Arbeit für 15 oder 18 Tage haben Badarf, dann wird das Preis anders. Das Formular hilft ihnen dazu, wählen sie nur die eignene Zeitdauer, Seitenanzahl, Niveau. der Arbeit und unten sehen sie die Summe. Vor kurzem habe ich ein kleines Aufsatz für 12 Seiten bestellt. Dafür habe ich 41 Euro Geld pro Seite honoriert, weil die Zeitdauer für diese der Arbeit nur 5 Tage war. Als Ergebnis waren ich und mein Betreuer froh. Fassungen waren ohne Nachahmung und exzellent geschrieben.

ghostwriter hausarbeit kosten

lektorat-ghostwriter

Für meine erste Anforderung habe ich 10% Rabatt bekommen. Und jetzt bekomme ich 5% von der Summemeiner jede Auftrag auf mein virtuelles Konto. Das ist das Loyalitätsprogram bei lektorat-ghostwriter.de. Alle neue Kunden bekommen 10% Rabatt von der Summeder ersten Anforderung und 10% von dem Preisder ersten Auftrag auf virtuelles Bank. Das Bonusgeld auf meinem Bankkonto benutze ich für meine nächste Bestellungen und auf solchem Weiße spare ich das Geld. Dieses Loyalitätsprogram gefällt mir sehr, wie des Kundendienst insgesamt. Für irgendwelche Feste macht man bei diesem Kundendienst festliche Preisnachlaßenund verschiedeneAktionen. Über alle Nachrichten und Promotionen macht man Meldung unbedingt. Das ist sehr unschwer, weil ich über alle Nachrichten immer rechtzeitig weiß.

Im Dauer des Schreibens meiner Semesterarbeithatte ich ein paar Fragen zum Schöpfer. Die Verbindung zwischen mir, dem Schöpfer und dem Kundenberater war auf hohem Bildungsgrad. Ich habe meine eigene Personalseite wo Message Board gibt. Ich habe mit dem Schöpfer per Message Board gechattet. Ich schrieb meine Fragen und sendete die dem Schöpfer, und nach ein paar Minuten Zeit bekam ich die volle Aufklärung. Bei lektorat-ghostwriter.de gibt es verschiedene Weise für Informationsübermittlung: per Phone, per Message Board, e-Mail und Online-Chat. Ich habe auch drei Mal per Phone mit dem Kundenberater geredet. Auf alle meine Fragen habe ich ganz volle Klärung bekommen. Sie können Ihre Fragen von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr stellen und immer eine volle Aufklärung und angenehmes Gespräch bekommen. Im Vergleich zu den anderen desselben Services nur bei lektorat-ghostwriter.de gibt es die Eventualitätdirekt per Phone mit dem Kundenberater reden. Die Kommunikation und das Lauf des Schaffens sind angenehm und immer auf hohemBildungsgrad.

ghostwriter bewerbung

Der Autor, der das Werk geschrieben hat, war ein echter Fachmann in seinem Gebiet. Die Brauchbarkeit und Rechtschreibung waren imposant. Die Arbeit war grammatisch klar und Inhaltlich voll. Alle Erschaffer, die bei lektorat-ghostwriter.de arbeiten, sind hochqualifizierte Fachleute. Schöpfern folgen allen Instruktionen, die sie ihm geben. Zum Wort, alle Erschaffer sind Deutschen, haben Diplomen und Zertifikaten und legen regulär grammatischen Teste ab.

Also, ich bin dem Kundendienst lektorat-ghostwriter.de für Hilfe sehr errkentlich. Für meine Arbeit habe ich eine gute Note bekommen. Schrifte war gut und sauber geschrieben. Über Lauf des Fertigung war ich rechtzeitig gemeldet. Der Kontakt mit dem Autor und Kundenberater war angenehm undattraktiv. Das hat mir nur affirmative Gefühl gebracht. Das Loyalitätsprogram bei lektorat-ghostwriter.de ist wirklich toll. Ich erspare die Münze und erhalte immergute Texte. die Interessenten Personalseite ist spielend und intuitiv verstanden. Ich habe keine Probleme mit der Bestellung. Was soll ich machen, nur leicht den Bestellformular einzufüllen, Münzefür Anforderung investieren und als Resultat bekomme nur anerkennende Bewertungen und 100% nicht kopierte, einzigartigen, ausgezeichnetenSchrifte. Wir alle sind Personen, haben sie Angst für Beihilfe nicht, versuchen sie das nur ein Mal und sie werden immer sorgenfrei mit Ihren fachwissenschaftlichen Arbeiten. Sparen Sie die Münzeund Zeit, lassen Ihre Schriftedem Service lektorat-ghostwriter.de zu schreiben.

5 Most beneficial New Technologies with your Sector

Source: http://www.lifehack.org/343909/5-best-new-technologies-for-your-business

As outlined by some starry-eyed marketers, really the only method to grow to be definitely affluent on a financial basis and in my opinion-to put it simply, to end up being absurdly affluent-is to always get yourself your own private venture.

From Silicon Roundabout to Silicon Valley, the total quantity of startups unveiled across the world can be hard to know. Depending on the new Treasure World-wide statement, around 100 mil companies are released every year; which will come to over 3 or more companies every single minute, or 11,000 new startups per hour. For these types of small businesses throughout the world who contend venture-to-top of the head to protect against tremendous weapons regularly, technological innovation is the central program that is questing the enjoying profession for those internet marketers.

If know-how is effectively put in place, small scale merchants have the ability to level up. One single Amazon marketplace guidebook can turn into a collection; a specific hotdog endure can mushroom right countrywide franchise. The improving consumption of Internet access, mobile phones, software growth, and various state-of-the-technique technology pressured many organizations to start internet based to provide a greater readers.

Utilization of the accurate concept can quicken firm processes through making assorted operation functions a good deal more supple similar to creating connection uncomplicated, safe-guarding your business interest details, maximizing customer care and a lot more.

To ring during the New Twelve months, the following are my selections for the greatest techs just for a smaller sized-business proprietor to help increase revenue and remain in advance of competitors.

1. Augmented Real life Equipment

Business enterprise points are far better acknowledged while they are established, not told. The issue about the future of augmented truth vanished, once the generate of Microsoft HoloLens spectacles. The manufacturer not too long ago declared that a AR head set shall be that are available by early on next season. Firms can implement augmented certainty systems including the HoloLens of Microsoft to show layouts, work together slightly and enhance stuff in terms of real life. These AR gizmos have access to a completely unique chances to move products and services and knowledge to our lives.

2. Cordless Meeting Bedrooms

Every last small and enormous service provider will require getting to know location to debate program and improvement while using the club. Now-a-days, some organizations are taking on a wire less option for group meetings that hooks up locations, team members and valued clients, irrespective of their site. One such solution is the By distinct partnership programs, made by Kramer, which was made to have conference living room to exactly where your crew is.

VIA lets corporations to easily steady flow video recordings and presentations all across various sorts of convention places. These exceptional aspects guidance vendors to get conferences over and above demonstrating to simple and easy reports and in reality help personnel to your job mutually.

3. Websites of Situations

From savvy lighting fixtures to attached surveillance cameras, the online marketplace of Aspects has offered a wide range of user-pointing toward technologies. Vendors are benefiting from IoT instruments through interconnected sensors and cams to observe production and functionality. As IoT will grow within your workplace, it will eventually hasten salesperson mobility; empowering downline of being additional fruitful-irrespective of their specific location on earth.

4. Cloud Computers

Plenty of people aren’t aware of the reason for “cloud” that is certainly having an effect on the way you use technologies day after day. Cloud computer enables a centralized specifics repository model that could be used using your notebook computer, gadget, cell phone or any other On-line-abled machine.

Regardless of its global recognition, lots of firms have however neglected to use cloud processing in almost any form. It may help businesses to extend their products, plus their internal telecommunications. Thru cloud computing technologies, your whole labor force can interact with one another as well as the facts, functionality, as well as other stuff they desire.

5. Wearable Innovation

The dawn of wearable products, by means of intelligent wrist watches and obsolete Yahoo Window, has evolved just how folks relate with everything about them. A lot of these wearable products are focused on health and wellness checking; it provides business owners a brand-new chance motivate healthy and balanced and working standards of living for employees by equipping them with wearable health and fitness trackers.

It is extremely hard to predict how each individual products will have an affect on your internet business or maybe work force, but it is recommended to take note of computer breakthroughs in the field to respond to them prior to your rival. Following a unique strategy to influence an promising system to match your corporation could well be precisely the along with you have to get a calf on your competitors. Visit upgraded in 2016 and other than!

รู้จักกับไวรัสตับอักเสบบี อาการ และการรักษา

ไวรัสตับอักเสบบี

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นถิ่นที่ไวรัสตับอักเสบบีระบาดมาก โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจึงนับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากไวรัสตับอักเสบบีทำ ให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ จากหลักฐานการศึกษาในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในการเกิดมะเร็งตับ ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในคนไทย
ไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง โดยสามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
 • การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
 • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
 • การใช้เข็มสักตามตัวหรือสีที่ใช้สักตามตัวร่วมกัน และการเจาะหู
 • การใช้แปรงสีฟัน มีดโกน ที่ตัดเล็บร่วมกัน
 • การติดเชื้อขณะคลอดจากแม่ที่มีเชื้อ (ถ้าแม่มีเชื้อลูกมีโอกาสได้รับเชื้อ 90%)
 • การถูกเข็มตำจากการทำงาน
 • การสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล
อย่างไรก็ดี เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางลมหายใจ อาหารหรือน้ำดื่ม การให้นม และการจูบกัน (ถ้าปากไม่มีแผล)

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ
 1. ระยะเฉียบพลัน
 • ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการภายใน 1-4 เดือนหลังติดเชื้อ ดังนี้
  • อาการไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องใต้ชายโครงขวา
  • อาการอื่นๆ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผื่น ปวดข้อ
 • ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรง เกิดจากการที่เซลล์ตับถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดภาวะตับวายได้
 • อาการตับอักเสบระยะเฉียบพลันจะดีขึ้นใน 1-4 สัปดาห์ และจะหายเป็นปกติเมื่อร่างกายสามารถกำจัดและควบคุมเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ ซึ่งมักใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่ผู้ป่วยส่วนน้อย (5-10%) ไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้หมด ทำให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
 1. ระยะเรื้อรัง
 • ระยะเรื้อรังแบ่งผู้ป่วยได้เป็น 2 กลุ่มคือ
  • พาหะ คือ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ผลการตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้นก่อนแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์ควรตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีก่อน
  • ตับอักเสบเรื้อรัง คือ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย และตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับผิดปกติ
 • ผู้ป่วยส่วนมากมักไม่มีอาการ บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียหรือเบื่ออาหารได้
 • การติดเชื้อแบบเรื้อรังพบบ่อยในเด็กที่ติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด

การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี

 • เจาะเลือดตรวจค่าการทำงานของตับ (liver function test)
 • เจาะเลือดตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • HBsAg (แอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี): ให้ผลบวก แปลว่า ผู้ป่วยกำลังมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • Anti-HBS (ภูมิคุ้มกันต่อ HBsAg): ให้ผลบวก แปลว่า ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการฉีดวัคซีนหรือเคยติด เชื้อไวรัสตับอักเสบและหายจากโรคแล้ว ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันจึงไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น และไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอีก
  • การวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ต้องเจาะเลือดตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 6 เดือนหลังจากวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน หากพบว่าร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ จึงจะวินิจฉัยว่าเป็น “โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
 • การตัดชิ้นเนื้อจากตับไปตรวจ แพทย์จะใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังเพื่อเก็บชิ้นเนื้อจากตับ การตรวจนี้ไม่ได้ทำในผู้ป่วยทุกราย ทำเฉพาะในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังที่ต้องการติดตามการดำเนินไปของโรค เช่น ต้องการทราบภาวะพังผืดในตับและการอักเสบของเซลล์ตับ ซึ่งจะมีผลในการเริ่มต้นการรักษา หรือสงสัยมะเร็งตับ เป็นต้น

การประเมินผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามี HBsAg เป็นบวก

 • ตรวจเลือดประเมินดู HBeAg และ HBeAb ซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกว่าโรคอยู่ในระยะที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวหรือผ่านระยะที่ไวรัสแบ่งตัวไปแล้ว
 • ตรวจ ALT (alanine aminotransferase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ตับ ถ้าค่าอยู่ในระดับปกติให้ติดตาม ALT ทุก 3-6 เดือน
 • ในกรณีที่ HBeAg เป็นลบแต่ผู้ป่วยมี ALT ผิดปกติ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับ เช่น ผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี มีภาวะตับแข็งและมะเร็งตับในครอบครัว ตรวจร่างกายพบลักษณะของการมีโรคตับเรื้อรัง ALT อยู่ในเกณฑ์มากกว่าครึ่งหนึ่งของค่าปกติ อัลตราซาวนด์มีลักษณะผิดปกติของตับ ควรตรวจดูปริมาณไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย

การรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่สมควรได้รับการรักษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีลักษณะดังนี้
 • HBsAg ให้ผลบวกเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าไวรัสกำลังมีการแบ่งตัวอย่างมาก คือ
  • HBeAg เป็นบวก ปริมาณไวรัสมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 IU/ml
  • HBeAg เป็นลบ ปริมาณไวรัสมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 IU/ml
 • ระดับ ALT มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่าของค่าปกติอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยมีหลักฐานว่ามีตับแข็งหรือภาวะตับวาย พิจารณาให้การรักษาถึงแม้จะมี ALT ปกติ ไม่จำเป็นต้องรอห่างกันเกิน 3 เดือน)
 • ต้องไม่มีโรคอื่นที่เป็นสาเหตุหลักของตับอักเสบ
ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มี HBeAg เป็นบวกหรือเป็นลบ สามารถเลือกใช้ยาได้ทุกขนาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยของไวรัสบี ปัจจัยทางผู้ป่วย และระยะของโรค แพทย์จะเป็นผู้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงประโยชน์และข้อจำกัดของยาแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสร่วมในการตัดสินใจเลือกชนิดการรักษา โดยยาที่ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในปัจจุบันมีทั้งชนิดฉีดและชนิด รับประทาน
สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการรักษา หรืออยู่ในช่วงที่ไวรัสไม่มีการแบ่งตัว ยังไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส แต่ควรได้รับการติดตาม ALT เป็นระยะๆ ทุกๆ 3-6 เดือน ก่อนที่ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังจะได้รับการรักษา ควรได้รับการประเมินและแนะนำอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงภาวะของโรค โรคร่วม ข้อจำกัด หรือข้อห้ามในการใช้ยา การปฏิบัติตัว ค่าใช้จ่ายในการรักษา และการติดตามระยะยาว

การติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

ขณะรักษาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจระดับ ALT อย่างน้อยทุก 3 เดือน และ HBeAg อย่างน้อยทุก 6 เดือน ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดควรได้รับการตรวจทุก 2 สัปดาห์ในช่วง 1-2 เดือนแรก หลังจากนั้นทุก 4-6 สัปดาห์ จนสิ้นสุดการรักษาเพื่อดูอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา ซึ่งรวมถึงการตรวจนับเม็ดเลือด การตรวจการทำงานของไทรอยด์ และอาการข้างเคียงอื่นๆ ในผู้ป่วยที่ได้รับยารับประทานควรตรวจการทำงานของไตและระดับฟอสฟอรัสในเลือด ร่วมด้วย
ภายหลังสิ้นสุดการรักษา ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามเช่นเดียวกับขณะให้การรักษา ซึ่งรวมถึงการตรวจ ALT ทุก 3 เดือนและ HBeAg/HBeAb (ในกรณีที่ผู้ป่วย HBeAg เป็นบวก) ปริมาณไวรัส อย่างน้อยทุก 6 เดือน ในผู้ป่วยที่การรักษาได้ผลดี คือ หลังหยุดการรักษาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนยังมีระดับ ALT ปกติ และมีระดับปริมาณไวรัสต่ำกว่า 2,000 IU/ml และควรติดตามต่อทุก 6 เดือน
ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีกลับซ้ำหรือไม่ได้ผลจากการรักษา ควรติดตามทุก 3-6 เดือน

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

 • ฉีดวัคซีนป้องกัน โดยผู้ที่ควรฉีดวัคซีนมากที่สุดคือ เด็กแรกเกิด สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่โดยทั่วไปมีความจำเป็นน้อยในการฉีดวัคซีน เนื่องจากส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อแล้ว หากต้องการฉีดวัคซีนควรได้รับการตรวจเลือด ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วหรือมีภูมิต้านทานแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นพาหะ ควรตรวจเลือดเพื่อทราบถึงภาวะของการติดเชื้อก่อนการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ครบชุดจำนวน 3 เข็ม หลังจากนั้นวัคซีนจะกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นในร่างกาย

การปฏิบัติตัวเมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

หากมีการตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน ควรขอรับคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และระมัดระวังการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิด โดยวิธีการปฏิบัติตัวหากมีเชื้ออยู่ในร่างกายทำได้ดังนี้
 • ไม่ต้องกังวล หากเป็นตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี เพราะส่วนใหญ่จะหายได้เองและมีภูมิคุ้มกันตามมา
 • รับประทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • ไม่ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • รับการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ เพราะการตรวจเลือดจะทำให้ทราบว่าตับมีการอักเสบมากหรือน้อย
 • บอกให้คนใกล้ชิดทราบ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หากคนใกล้ชิดนั้นไม่มีภูมิและเชื้อ
 • มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการสวมถุงยางอนามัย
 • งดบริจาคเลือด
 • ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • พักผ่อนให้เพียงพอทั้งร่างกายและจิตใจ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • รับประทานทั้งข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ในปริมาณที่พอเหมาะทุกวัน
 • รับประทานอาหารสุกและสะอาด ลดการรับประทานอาหารไขมันสูง เนื้อสัตว์รมควัน และเนื้อสัตว์ที่ไหม้จนเกรียม หรืออาหารที่เก็บถนอมไว้นานๆ ไม่รับประทานอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่มีเชื้อราขึ้น เช่น ถั่วลิสงป่นที่เก็บไว้นานๆ อาหารที่ใส่ดินประสิว อาหารหมักดอง เช่น ปลาเค็ม เนื้อเค็ม แหนม ปลาร้า ผักดอง ไส้กรอก เบคอน แฮม ฯลฯ และเครื่องกระป๋องต่างๆ ทั้งนี้อาหารประเภทแหนม ปลาร้า เมื่อจะรับประทานต้องทำให้สุกเสียก่อน เนื่องจากอาหารเหล่านี้อาจส่งเสริมทำให้ตับทำหน้าที่บกพร่องมากขึ้น
 • ควรตรวจร่างกายและตรวจเลือดหาระดับสารบ่งบอกมะเร็งตับ AFP (alpha-fetoprotein) และทำอัลตราซาวนด์ช่องท้องสม่ำเสมอทุกปีในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะตับแข็ง เพศชายอายุมากกว่า 45 ปี เพศหญิงอายุมากกว่า 50 ปี และมีประวัติมะเร็งตับในครอบครัว เพื่อหามะเร็งตับในระยะเริ่มแรก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • เมื่อต้องรับการผ่าตัดหรือทำฟันควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบ
 • หญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตร ควรฉีดวัคซีนให้บุตรภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
 • ลดความเครียดและความกังวลให้น้อยลง

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์kontrol c copy

koltrol D copy Blackmores-Multi-B copy Jpeg

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ปัจจุบัน นี้เรามักจะได้ยินเรื่องภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด หลายคนสงสัยว่า การติดเชื้อในกระแสเลือดคืออะไร มีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไร มาฟังคำตอบกันค่ะ

   การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่มีอัตราการตายสูงมาก และตายอย่างรวดเร็ว ถ้าหากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที เพราะเลือดคือองค์ประกอบหลักของร่างกาย ที่ปราศจากเชื้อและไหลไปอวัยวะทุกส่วน หากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อสู้ และทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย

ติดเชื้อในกระแสเลือด

การติดเชื้อจากอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปอด ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร หรือผิวหนัง ซึ่งภาวะนี้ต้องให้การรักษาอย่างรวดเร็วและทันกาล เพราะความรุนแรงจะทวีคูณตามเวลาที่ติดเชื้อจนทำให้เสียชีวิตได้

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ผู้ป่วยสูงอายุ เพราะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเริ่มเสื่อม และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหลายอย่าง เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ได้รับยาเคมีบำบัด เป็นต้น

  นอกจากปัจจัยของผู้ป่วยแล้ว เชื้อก่อโรคก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ เช่น ถ้าเป็นเชื้อที่มีความรุนแรง จะทำให้โรคดำเนินไปอย่างรวดเร็ว หรือเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนานก็จะทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นหรือได้ผลไม่ดี

อาการนำของผู้ป่วย จะมาโรงพยาบาลด้วยอาการของการติดเชื้อของอวัยวะที่เป็นสาเหตุ ร่วมกับมีอาการทั่วไป เช่น มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย อุจจาระร่วง อาจซึมหรือหมดสติ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีความดันโลหิตต่ำหรือมีภาวะช็อก การทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น ไต ปอด หัวใจล้มเหลวได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิต

การรักษา แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อก่อโรคที่สงสัย และให้การรักษาแบบประคับประคอง เช่น ให้ออกซิเจน ให้สารน้ำเข้าหลอดเลือดให้เพียงพอ ถ้ามีอาการหอบเหนื่อยมากอาจจำเป็นต้องใส่ท่อหลอดลมเพื่อช่วยการหายใจ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

โดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการ ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดต่ำ เนื่องจากการติดเชื้อ หรือมีไข้สูงอาจต้องนอนโรงพยาบาลนานค่ะ

 

บทความโดย : ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ

ข้อมูลจาก  ASTVผู้จัดการออนไลน์

ความสำคัญของวิตามินบี (Multi B)

ลูกค้าหลายท่านที่ทานคอนโทรล อาจจะมีความสงสัย ว่าทำไม ทานคอนโทรล แล้วต้องทาน วิตามินบีรวม วิตามินบีนั้นมีความสำคัญอย่างไร วันนี้ เราจะได้ทราบกันค่ะ

วิตามิน บี รวม เป็นกลุ่มของวิตามินที่มีความจำเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะ ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยวิตามิน บี 1, บี 2, ไนอะซีน, แพนโทธีนิก แอซิด, บี 6, บี 12, โฟลิก แอซิด, ไอโนซิทอล และโคลีน วิตามิน บี รวม เหมาะสำหรับการบำรุงสุขภาพของผิว ผม สายตา ตับ และยังมี ประโยชน์อย่างมากในการรักษาความผิดปกติของเส้นประสาท ความเคร่งเครียดในชีวิตประจำวันทำให้ ร่างกายต้องการวิตามิน บี มากยิ่งขึ้น

วิตามิน บี 1 (ไธอะมีน) มีความจำเป็นในการสร้างสารสื่อสัญญาณประสาท และมีความจำเป็นต่อสุขภาพของระบบประสาท อาการรู้สึกสับสนเป็นอาการของการขาดวิตามิน บี1


วิตามิน บี 2 (ไรโบฟลาวิน) ป้องกันการเกิดสิว และเป็นปัจจัยสำคัญของการหายใจระดับเซลล์ ช่วยในการมองเห็น ช่วยบำรุงผิวหนัง ผม และ เล็บ มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ต่าง ๆ


วิตามิน บี 3 (ไนอะซิน) เป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า 50 ปฏิกิริยา ช่วยในการรักษาอาการเครียดและซึมเศร้า ช่วยเสริมการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการปวดไมเกรน ผู้ที่รับประทานน้ำตาลทรายขาวมาก ๆ จำเป็นต้องได้รับวิตามิน บี 3 มากเป็นพิเศษ

วิตามิน บี 5 (แพนโทธีนิก แอซิด) เป็นสารที่พบอยู่ในเซลล์และมีความจำเป็นต่อปฏิกิริยาชีวเคมี ช่วยในการทำงานและการสร้างฮอร์โมนของต่อมหมวกไตในการบรรเทาอาการเครียด

วิตามิน บี 6 (ไพริดอกซิน) มีความจำเป็นต่อการทำงานของสมอง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ควบคุมสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย การย่อยอาหาร การดูดซึมของไขมันและโปรตีน การสร้างระบบภูมิต้านทานในร่างกาย

วิตามิน บี 12 (ไซอะโนโคบาลามิน) มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ต่าง ๆ ป้องกันการถูกทำลายของเส้นประสาท ช่วยในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท

โฟลิก แอซิด ทำงานร่วมกับวิตามิน บี 12 ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง บรรเทาอาการหมดแรง หงุดหงิดง่าย ปวดศรีษะ อาการหลงลืม บรรเทาอาการทางประสาท

โคลีน ช่วยในการสร้างสารอะเซทิลโคลีน ซึ่งเป็นสารสื่อสัญญาณประสาทที่สำคัญในสมองที่ใช้ในการเก็บความทรงจำ

ไอโนซิทอล ช่วยในปฏิกิริยาชีวเคมีของไขมันทำให้ใช้ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ช่วยในการเสริมอาหารให้แก่สมอง

ไบไอติน ช่วยในการสร้างพลังงาน การเจริญเติบโต และการสร้างกรดไขมันในร่างกาย

วิตามิน บี แม้จะพบมากในข้าว แต่ปัจจุบันข้าวที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำมักเป็นข้าวที่ถูกขัด จนขาวไม่มีวิตามิน บี เหลืออยู่ ประกอบกับการรับประทานน้ำตาลทรายขาวเป็นประจำ จึงทำให้วิตามินบี ที่มีอยู่ในร่างกายถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในวัยที่ต้องใช้สมองมากเป็นพิเศษจึงควรเอาใจใส่ ในเรื่องสุขภาพควบคู่ไปกับการศึกษา การรับประทานข้าวกล้อง และน้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีจะช่วยเพิ่มวิตามินบีให้แก่ชีวิตประจำวันได้

Blackmores-Multi-B copy

 

โรคหลอดเลือดสมอง(อัมพาต,อัมพฤกษ์)

โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)

Stroke-Article

ในคนไทยเรียกอัมพาต แต่ถ้าผู้ป่วยรายใดมีอาการไม่รุนแรงยังพอขยับได้เรียกโรคอัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1.โรคหลอดเลือดสมองแตก

2.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

มักพบมากในผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

อาการ

1.แขนขาชาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งทันที

2.พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือฟังไม่เข้าใจทันทีทันใด

3.เดินเซ เวียนศีรษะทันทีทันใด

4.ตามองเห็นภาพซ้อน หรือมืดมัว้างใดข้างหนึ่งทันทีทันใด

ถ้าท่านมีอาการข้อใดข้อหนึ่งให้รีบไปที่ รพ.ใกล้ที่สุด

ปัจจัยเสี่ยง

1.ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง
 • ความอ้วน
 • การสูบบุหรี่

2.ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

 • อายุ > 60 ปีขึ้นไปถือเป็นปัจจัยเสี่ยง
 • เชื้อชาติ

อัมพาต

การป้องกัน

1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม อย่าให้อ้วน

2.งดสูบบุหรี่

3.ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ถ้าพบปัจจัยเสี่ยงต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

4.ในกรณีมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว ต้องรักษาและพบแพทย์ อย่างสม่ำเสมอ  ห้ามหยุดหยาเองโดยเด็ดขาด

5.ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว จะมีโอกาสเป็นซ้ำได้สูงกว่าคนปกติ นอกจากปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีที่เป็นชนิดตีบหรืออุดตัน แพทย์จะรักษาโดยให้รับประทานยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำ

การวินิจฉัย

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกาย ตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในบางรายจะได้รับการตรวจหัวใจ Echocardiogram และตรวจอัลตร้าซาวนด์หลอดเลือดใหญ่ที่คอ เพื่อวินิจฉัยประเมินความรุนแรงและพยากรณ์โรค

การรักษา

1.การรักษาทางยา

ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ภายใน 1 – 2 ชั่วโมงหลังมีอาการแพทย์จะพิจารณาให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด หลังจากนั้นแพทย์จะพิจารณาให้รับประทานยาต้านเกร็ดเลือด ยาต้านลิ่มเลือด รวมทั้งรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

2.การรักษาทางการผ่าตัด

การรักษาทางการผ่าตัด เมื่อการผ่าตัดนั้นจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและเป็นในตำแหน่งที่สามารถผ่าตัดได้ โดยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสน้อยกว่าประโยชน์หรือความสำเร็จที่จะได้รับ

3.การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความพิการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของผู้ป่วย ประกอบด้วย การทำกายภาพบำบัด เพื่อฝึกให้ผู้ป่วยทรงตัว นั่ง ยืน หรือเดินได้ การทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้แขนหรือมือใช้งานได้มากขึ้น ประกอบกิจวัตรประจำวันได้ เช่น ใส่เสื้อผ้า ล้างหน้าแปรงฟัน เข้าห้องน้ำ เป็นต้น หรือเพื่อฝึกกลืนให้ผู้ป่วยพูดคล่องขึ้น นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้กายอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะสมกับความพิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของผู้ป่วย เข้าสู่สังคมได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาในระยะแรกแล้วจำเป็นต้องรับประทานยาป้องกันลิ่มเลือดเกาะตัวร่วมกับการคุมรักษาปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์

รับประทาน คอนโทรล ดี (KONTROL D) วันละ 4 เม็ด 4 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน ทานร่วมกับ วิตามินบีรวมของแบล็คมอร์วันละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า

 

koltrol D copy Blackmores-Multi-B copy

 

โรคมะเร็งไขกระดูก มัลติเพิล มัยอิโลมา (Multiple myeloma-MM)

“โรคมะเร็งไขกระดูกมัลติเพิล มัยอิโลมา” (Multiple myeloma-MM) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยาชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของพลาสม่าเซลล์ (Plasma Cell) ในไขกระดูก โรคนี้พบบ่อยในคนอายุระหว่าง 40-70 ปี หรืออายุเฉลี่ย 60 ปี ปกติไขกระดูกจะเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดต่างๆ รวมถึงพลาสม่าเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกลไกภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยพลาสม่าเซลล์นี้ มีหน้าที่สร้างโปรตีนที่เรียกว่าแอนติบอดี เพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย แต่เมื่อใดที่พลาสม่าเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้มีการสร้างโปรตีนที่ผิดปกติในเลือด (Monoclonal Protein หรือ M-Protein) ส่งผลให้เกิดเป็นมะเร็งในที่สุด

multiple myeloma

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งไขกระดูกมัลติเพิล มัยอิโลมา

สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งไขกระดูกมัลติเพิลมัยอิโลมานั้นยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด ทำให้การป้องกันและรักษาโรคเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่ผลจากการศึกษาพฤติกรรมของโรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีสมมุติฐานบางอย่างที่บ่งบอกว่า อาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสบางชนิด รวมถึงสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น การทำอาชีพเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมี

อาการของโรคมะเร็งไขกระดูกมัลติเพิล มัยอิโลมานี้สังเกตได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากในระยะเริ่มต้นของโรคมักไม่มีอาการแสดงหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อาการอ่อนเพลีย ซึ่งไม่จำเพาะเจาะจง แต่เมื่อมาถึงระยะท้ายของโรค อาการที่พบคือ ซีดอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งเกิดจากมีการเพิ่มจำนวนพลาสม่าเซลล์ที่ผิดปกติในไขกระดูกจะรบกวนกระบวน การสร้างเม็ดเลือดต่างๆ อีกทั้งการที่มีโปรตีนที่ผิดปกติ (M protein) ในเลือดสูงมากขึ้น ทำให้เกิดความผิดปกติที่ไตได้ เนื่องจาก M-Protein จะทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้น

อาการของโรคมะเร็งไขกระดูกมัลติเพิล มัยอิโลมา

ปวดกระดูก

อาการที่พบได้ คือ ปัสสาวะออกน้อยลง โดยผู้ป่วยอาจไม่มีอาการจนเมื่อไตเสียหน้าที่มากแล้ว รวมถึงความผิดปกติที่กระดูก ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์มะเร็งจะปล่อยสารบางชนิดที่ทำให้แคลเซียมละลายออกมา จากกระดูกจนเกิดเป็นรูพรุน ทำให้มีอาการปวดกระดูก กระดูกผุ หรือ กระดูกหักได้ง่าย พร้อมกันนี้ แคลเซียมที่ละลายออกมายังทำให้ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เกิดอาการซึม ท้องผูก และเป็นผลเสียต่อไตร่วมด้วย

กระดูกพรุน

ทุกคนควรหมั่น สังเกตตนเองและระมัดระวัง อย่าเข้าใจไปเองว่าอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ซึม ท้องผูก หรือปวดหลัง ปวดกระดูก เป็นเรื่องปกติของวัยที่เพิ่มขึ้น จึงละเลยไม่ไปตรวจรักษา เพราะหากปล่อยไว้นานโรคอาจลุกลาม หรือเกิดอันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ สำหรับวิธีการรักษาโรคมัลติเพิล มัยอิโลมา ต้องพิจารณาถึงหลายปัจจัย เนื่องจากผู้ป่วยมักเป็นผู้สูงอายุ และอาจมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วย

 การรักษา

การรักษาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เช่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือยากลุ่มใหม่ต่างๆ การปลูกถ่ายไขกระดูก การฉายรังสี และการรักษาแบบประคับประคอง จะถูกเลือกรักษาตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด

 โรคมะเร็งไขกระดูกมัลติเพิล มัยอิโลมา มีอาการหลายอย่างที่คล้ายกับโรคอื่นๆ เช่น โลหิตจาง กระดูกพรุน และโรคไตวายจึงวินิจฉัยได้ยาก อีกทั้งการรักษาก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน ดังนั้น หากมีความผิดปกติหลายอย่าง ข้างต้นร่วมกัน จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอน และนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวควรได้รับการดูแลโดยโลหิตแพทย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์โลหิตวิทยากรุงเทพ 

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ : คอนโทรล ซี ( KONTROL C ) รับประทานวันละ 8 -16 เม็ด 4 เวลา ก่อนหรือหลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน และ วิตามินบีรวมของแบล็คมอร์วันละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า หากมีอาการปวด ทานยาบรรเทาปวดร่วมด้วยกันได้

Blackmores-Multi-B copy kontrol c copy

 

 

รู้จักกับต่อมหมวกไต หน้าที่ และความสำคัญ

ต่อมหมวกไต (adrenal gland) เป็น ต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญๆหลายชนิด ต่อมหมวกไตมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าร่างกายขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะควบคุมเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีน รักษาระดับสารน้ำในร่างกายและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับความเครียดต่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันและยามฉุกเฉิน

ต่อมหมวกไต

ต่อมหมวกไตตั้งอยู่ที่ด้านบนของไตทั้งสองข้าง จึงเรียกว่าต่อมหมวกไต (suprarenal gland) แต่ละต่อมประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้นคือต่อมหมวกไตส่วนนอกหรืออะดรีนัลคอร์เทกซ์ (adrenal cortex) และต่อมหมวกไตส่วนในหรืออะดรีนัลเมดัลลา(adrenal medulla) ซึ่งผลิตฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ต่างกัน

ต่อมหมวกไตส่วนนอก

ต่อมหมวกไตส่วนนอกหรืออะดรีนัลคอร์เทกซ์ (adrenal cortex)

เซลล์ของต่อมหมวกไตส่วนนอกประกอบด้วยไขมัน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ฮอร์โมนส่วนใหญ่ที่ผลิตเป็นสเตรอยด์ ฮอร์โมน ต่อมหมวกไตส่วนนอก แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่

ต่อมหมวกไตส่วนนอก

ชั้นนอก เป็นกลุ่มเซลล์ที่ขดไปมาเป็นกลุ่มก้อน เรียกว่า โซนา โกลเมอรูโลซา (zona glomerulosa) ผลิตฮอร์โมนมิเนราโลคอร์ติคอยด์(mineralocorticoid) ที่สำคัญคือแอลโดสเตอโรน (aldosterone)

ชั้นกลาง เป็นกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวที่อยู่รวมกันเป็นมัด เรียกว่า โซนา ฟาสซิคูลาตา (zona fasciculata) ผลิตฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์(glucocorticoid) หรือคอร์ติโคสเทอโรน(corticosterone) ที่สำคัญได้แก่คอร์ติซอล (cortisol) หรือไฮโดรคอร์ติโซล (hydrocortisone) และผลิตฮอร์โมนเพศได้บ้างเล็กน้อย

ชั้นใน เป็นกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะจับกันเป็นร่างแห เรียกว่า โซนา เรทิคูลาริส (zona reticularis) ผลิตฮอร์โมนเพศ ได้แก่ อีสโทรเจน (estrogen) โพรเจสเทอโรน (progesterone) และแอนโดรเจน (androgen)

ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) ฮอร์โมนที่สำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่

     คอร์ติซอล (cortisol) เป็นฮอร์โมนที่จำเป็น (essential hormone) ที่มีความสำคัญต่อชีวิต ถ้าขาดฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนจำเป็นจะมีผลอย่างมากต่อเซลล์ของร่างกาย

 1. เพิ่มระดับน้ำตาลในกระแสเลือด กลูโคคอร์ติคอยด์ได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งการอดอาหาร (hormone of starvation) เพราะว่าจะกระตุ้นเซลล์ตับให้เปลี่ยนกรดไขมันและกรดอะมิโนบางตัวเป็นกลูโคส และเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจน (gluconeogenesis) เรียกว่า กลูโคส สแปริ่ง เอฟเฟ็ก (glucose – sparing effect) ซึ่งเป็นขบวนการที่สำคัญ เพราะจะมีผลในการเผื่อน้ำตาลกลูโคสไว้ให้สมองใช้งานได้ตลอดเวลา

 

 1. กดระบบภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive effect) ยับยั้งกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยลดการสลัดอวัยวะที่ปลูกถ่าย (organ rejection) แต่กลูโคคอร์ติคอยด์จะไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากภายนอก เช่นการได้รับวัคซีนที่เป็นอิมมูนต่างๆ (immune)
 2. ต่อต้านการอักเสบ (anti inflammatory effect) โดยการลดการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว ไปยังบริเวณที่อักเสบ ลดการเกิดหนอง (exudation) และลดการแพ้สารต่างๆ โดยยับยั้งการหลั่งฮีสตามีน

แต่เนื่องจากระบบป้องกันตนเอง (defense mechanism) ถูกยับยั้งด้วย ทำให้เกิดผลเสียคือ ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทำให้ติดเชื้อง่าย และทำให้ลดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรีย(helicobacter pylori) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร เพราะทำให้เกิดแผลในกระเพาะ ความเข้าใจเดิมมีอยู่ว่า ว่าโรคกระเพาะเกิดจากการมีกรดมากเกินไปเท่านั้น    เราต้องระวังในการรับประทานสเตรอยด์ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

 1. กระตุ้นการสลายแคลเซียม โดยการเสริมฤทธิ์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนทำให้มีแคลเซียมในกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้น และลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ ทำให้มีการขับแคลเซียมที่ท่อไตเพิ่มมากขึ้น ลดการสร้างกระดูก ยับยั้งการเติบโตของกระดูก ทำให้เกิดโรคกระดูกผุ
 2. ผลต่อประสาทส่วนกลาง ทำให้สมองไวต่อสิ่งเร้า และต่อสู้กับความเครียด

ถ้ามีฮอร์โมนกลุ่มนี้มากเกินไปจะทำให้เกิด โรคคูชชิง ( Cushing’s syndrome) พบในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกของต่อมหมวกไตส่วนนอกหรือได้รับการรักษาด้วยยาหรือ ฮอร์โมนที่มีคอร์ติโคสเตรอยด์เป็นส่วนผสม
เพื่อป้องกันอาการแพ้ อักเสบติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงโดยมีความผิดปกติเกี่ยวกับ

 • เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากมีการสลายโปรตีนและไขมันตามบริเวณแขนขา
 • อ้วน มีไขมันสะสมแกนกลางลำตัว ใบหน้ากลมคล้ายดวงจันทร์ หน้าท้องแตกลาย บริเวณต้นคอมีหนอกยื่นออกมา

ฮอร์โมนมิเนอราโลคอร์ติคอยด์

เป็นฮอร์โมนที่ช่วยรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุภายในร่งกาย ฮอร์โมนที่สำคัญในกลุ่มนี้คือ แอลโดสเทอโรน (aldosterone) ซึ่ง จะหลั่งออกมามากขึ้นในขณะที่ร่างกายขาดน้ำหรือความเข้มข้นของโซเดียมในเลิอด ลดต่ำลง โดยทำหน้าที่กระตุ้นท่อไตให้ดูดซึมน้ำ และโซเดียมเข้าสู่กระแสเลือด และขับถ่ายโพแทสเซียมออกสู่ท่อไต

ฮอร์โมนเพศ

อะดรีนัลคอร์เทกซ์สังเคราะห์ฮอร์โมนเพศฆ ทั้งชายและหญิง (เท สโทสเทอโรนและเอสโทรเจน) โดยจะผลิตฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมาก แต่เมื่อเทียบกับการสังเตราะห็จากอวัยวะเพศแล้วถือว่าน้อยมาก ทำให้การสังเคราะห์จากอะดรีนัลคอร์เทกซ์มีผลน้อยมาก ยกเว้นฮอร์โมนเทสโทสเทกโรนจะมีผลทำให้เกดขนที่รักแร้ หัวเหน่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

ต่อมหมวกไตส่วนในหรืออะดรีนัลเมดัลลา(adrenal medulla) ผลิตฮอ์โมน

ฮอร์โมนเอพิเนฟรีน (epinepinephirne) หรือ อะดรีนาลีน มี ผลต่อการทำงานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายมากมายได้แก่ ทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นแรง และเร็วขึ้น ความดันเลือดสูง หลอดลมขยาย ม่านตาขยาย ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มมากขึ้น เส้นเลือดอาร์เทอรี่ที่ไปหล่อเลี้ยงที่สมอง หัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อขยาย เป็นต้น

ฮอร์โมนนอร์เอพิเนฟรีน (norepinefphirne) หรือ นอร์อะดรีนาลีน

เป็นสารเดียวกับสารสื่อประสาทที่หลั่งจากปลายประสาทที่ซิมพาเทติก ผลของฮอร์โมนชนิดนี้คล้ายกับอะดรีนาลีน ยกเว้นผลที่มีต่อเส้นเลือด

เมื่อ ร่างกายเผชิญกับภาวะต่าง ๆ เช่น เมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ร้าย หรือศัตรู ตื่นเต้น ตกใจ ฯลฯ ไฮโพทาลามัสจะส่งกระแสประสาทซิมพาเทติกมากระตุ้นอะดรีนัลเมดัลลา ให้หลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีน และนอร์อะดรีนาลีน ฮอร์โมนทั้งสองจะทำให้ร่างกายพร้อมที่จะสู้และตอบสนองต่อภาาวะเครียดต่าง ๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia,สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสชนิด หนึ่งที่ชื่อว่า HPV (Human Papilloma Virus) ภาษาไทยเรียกกันว่า ไวรัสหูด ส่วนใหญ่ติดต่อจากการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ที่มีรอยถลอกของผิวหรือเยื่อบุ ทำให้เชื้อไวรัสเข้าไปที่ปากมดลูก ปากมดลูกจึงมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ จากปากมดลูกปกติกลายเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

ตัวเราเสี่ยงกับโรคมะเร็งปากมดลูกหรือไม่

 • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • สามีหรือคู่นอนสำส่อนทางเพศ
 • สตรีที่เคยเป็นโรคติดเชื้อจากการร่วมเพศ เช่น กามโรค
 • สตรีที่เคยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณอวัยวะเพศ เช่น เริม หงอนไก่
 • ผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ หรือบกพร่อง เช่น ผู้ที่รับยาหลังการเปลี่ยนอวัยวะหรือผู้ติดเชื้อเอดส์
 • สตรีที่ติดบุหรี่ หรือผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ติดบุหรี่
 • การขาดสารอาหารบางชนิด
 • พันธุกรรม

เมื่อพบภาวะผิดปกติดังต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ซึ่งเป็นอาการที่พบได้มากที่สุดประมาณร้อยละ 80 – 90 ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

 • มีตกขาวออกมาผิดปกติ อาจมีเลือดปนและมักมีกลิ่นเหม็น
 • มีประจำเดือนไม่ปกติ กะปริบกะปรอย หรือบางครั้งออกมาก
 • มีเลือดออกขณะร่วมเพศ หรือหลังร่วมเพศ
 • มีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน
 • อ่อนเพลีย ตัวซีด เบื่ออาการ น้ำหนักลด
 • มีการบวม ปัสสาวะไม่ออก หรือไหลไม่หยุด
 • ปวดท้องน้อย หรือมีอาการผิดปกติของอวัยวะอื่นเมื่อโรคลุกลาม

อาการมะเร็งปากมดลูก

อาการตกเลือดทางช่องคลอด ลักษณะเลือดที่ออกอาจจะเป็นเลือดออกแบบกะปริบกะปรอยระหว่างมีรอบเดือน มีตกขาวผิดปกติ กลิ่นเหม็น มีเลือดปน หรือมีเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ ถ้ามีเลือดออกมามากและมะเร็งลุกลามออกไปด้านข้าง หรือลุกลามไปที่อุ้งเชิงกรานจะมีอาการปวดหลังได้ เพราะไปกดทับเส้นประสาท

อาการในระยะหลังเมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้นหรือลุกลามสู่อวัยวะอื่นๆ ได้แก่ อาการขาบวม ปวดหลัง  ปวดก้นกบ ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น

มะเร็งปากมดลูกแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 0 – เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งยังไม่กระจายตัว มีวิธีรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ 0 คือการผ่าตัดเล็ก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 นาที และตรวจร่างกายติดตามอาการต่อไป การรักษาในระยะนี้ได้ผลเกือบ 100%

ระยะที่ 1 – เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งอยู่ที่ปากมดลูกแล้ว การรักษามะเร็งปากมดลูกในระยะที่ 1 คือการผ่าตัดใหญ่ เป็นการผ่าตัดมดลูก เลาะต่อมน้ำเหลืองในเชิงกราน ผลการรักษาได้ผลดีถึง 80%

ระยะที่ 2 – เซลล์มะเร็งกระจายออกจากปากมดลูกโดยยังไม่ได้ลุกลามไปไกลมาก แต่ก็ไม่สามารถผ่าตัดได้แล้ว การรักษา มะเร็งปากมดลูกในระยะที่ 2 นี้ ต้องทำการรักษาด้วยการฉายรังสี และการให้เคมีบำบัด (คีโม)

ระยะที่ 3 – ระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายชิดเชิงกราน การรักษาในระยะที่ 3 คือใช้รังสีรักษา และการให้เคมีบำบัดเช่นเดียวกันระยะที่ 2  แต่การรักษาระยะนี้จะได้ผลเพียงประมาณ 20 – 30% เท่านั้นค่ะ

ระยะที่ 4 – เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายทั่วร่างกายแล้ว การรักษามะเร็งปากมดลูกในระยะที่ 4 ยังคงเป็นการให้คีโม และรักษาตามอาการเท่านั้น โดยหวังผลได้เพียงประมาณ 5-10% และมีโอกาสรอดน้อยมาก แต่ก็ไม่แน่มีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกบางรายสามารถอยู่ต่อได้นานถึง 1 – 2 ปี แล้วจึงเสียชีวิต

ผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งปากมดลูก

1. การผ่าตัด – หลังจากการผ่าตัดอาจเกิดอาการการตกเลือด และการติดเชื้ออันตรายต่ออวัยวะใกล้เคียงได้

2. การฉายแสง – ในระยะเวลา 1-2 เดือนจะมีผลข้างเคียง คือ ผิวแห้ง ปัสสาวะมีเลือดปน อ่อนเพลีย

3. ยาเคมีบำบัด – จะมีผลข้างเคียงคือ มีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง มือเท้าชา อาการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับตัวยาแต่ละชนิดที่แพทย์เลือกใช้

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 • ทำการตรวจหามะเร็งปากมดลูกปีละครั้ง หรือเมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น ตกขาว หรือมีเลือดออกผิดปกติ
 • ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจภายใน เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูก
 • ผู้หญิงที่รับการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด หรือผู้หญิงที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ควรได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก 6 เดือน
 • ไม่ควรสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่
 • ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หากยังไม่เคยได้รับเชื้อนี้มาก่อน สามารถป้องกันได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก iosociety.com

สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง แนะนำคอนโทรล ซี ( KONTROL C ) รับประทานวันละ 8 – 16 เม็ด และ วิตามินบีรวม ของแบล็คมอร์ วันละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า

kontrol c copy

คอนโทรล อาหารเสริมต้านมะเร็ง อาหารเสริมสร้างภูมิต้านทาน อาหารเสริมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว) รับรองว่า สามารถเพิ่มการแบ่งเซลล์ภูมิต้าทานชนิด NK-CELL ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิต้านทานชนิดหนึ่งที่สามารถทำลายมะเร็งได้

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ลำไส้ เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร ประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญ คือ ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ โดยลำไส้ใหญ่นั้นจะแบ่งออกเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนต้น (Cecum) ลำไส้ใหญ่ (Colon) และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย หรือลำไส้ตรง (Rectum) ซึ่งมีความยาวไม่กี่นิ้ว และถือเป็นส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหาร ทำหน้าที่กักเก็บและขับถ่ายกากอาหารที่ผ่านการย่อย เพื่อเตรียมขับถ่ายออกจากร่างกายต่อไป

ลำไส้ใหญ่

สำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือ Colon Cancer นั้น เซลล์มะเร็งจะก่อตัวขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อของลำไส้ใหญ่ ขณะที่ในมะเร็งทวารหนักเซลล์มะเร็งจะเกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อในส่วนปลายสุด ของลำไส้ใหญ่ใกล้กับทวารหนักมะเร็งลำไส้

รู้ทันสัญญาณอันตราย

“ในระยะเริ่มต้นมะเร็งลำไส้มักไม่ปรากฏอาการความผิดปกติใดๆ แต่สามารถตรวจพบได้ด้วยการส่องกล้อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเริ่มเข้ารับการตรวจ”

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาของโรคมากขึ้น ผู้ป่วยอาจแสดงอาการผิดปกติได้ ดังนี้

 • มีพฤติกรรมการขับถ่ายผิดไปจากเดิม เช่น จากที่เคยถ่ายเป็นประจำทุกวัน ก็เริ่มมีอาการท้องเสีย ท้องผูก หรือรู้สึกถ่ายไม่หมดไม่สุด
 • มีเลือดแดงหรือดำปนออกมาขณะขับถ่าย
 • ขนาดอุจจาระเล็กลง ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • คลื่นไส้และอาเจียน เนื่องจากลำไส้อุดตันเพราะเซลล์มะเร็ง
 • รู้สึกหมดแรง อ่อนเพลียบ่อย เนื่องจากก้อนมะเร็งทำให้เกิดการเสียเลือด
 • ในบางรายอาจคลำเจอก้อนในช่องท้อง

 

อาการเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

แม้ว่าสาเหตุของโรคจะยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อโรคมะเร็งลำไส้นั้น ได้แก่

 • อายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติบุคคลในครอบครัว เคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มีประวัติเป็นลำไส้อักเสบเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นนานเกิน 7 ปี
 • เคยถูกตรวจพบว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่มาก่อน
 • เคยมีประวัติหรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น พันธุกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดไม่มีติ่งเนื้อ (Hereditary Nonpolyposis Colon Cancer) และพันธุกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดมีติ่งเนื้อ (Familial Adenomatous Polyposis)
 • สตรีที่มีประวัติเป็นมะเร็งที่รังไข่ มดลูก และเต้านมมาก่อน
 • มีภาวะอ้วน
 • เป็นผู้ที่รับประทานอาหารไขมันสูงเป็นประจำ และไม่ค่อยรับประทานอาหารที่มีใยอาหาร แคลเซียม และโฟเลต
 • ผู้สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และขาดการออกกำลังกาย

การตรวจวินิจฉัย

“เช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น ฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาท ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหามะเร็ง  แม้ว่าจะยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ”

สำหรับวิธีการตรวจหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนักนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีมีต่างก็มีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไป แต่เนื่องจากไม่มีวิธีใดเพียงวิธีเดียวที่จะตรวจได้โดยสมบูรณ์ แพทย์จึงมักแนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจมากกว่าหนึ่งวิธีซึ่งได้แก่
การตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test) เลือดในอุจจาระที่พบอาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงต้องตรวจด้วยกระบวนการทางเคมี หากพบว่ามีเลือดปนออกมา ก็จำเป็นต้องตรวจเพิ่มว่าสาเหตุเกิดจากมะเร็งหรือไม่

การส่องกล้องบริเวณลำไส้ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy) เป็นการสอดกล้องเข้าไปทางทวารหนัก ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดและอยากถ่าย ผู้ได้รับการตรวจจึงมักได้รับการแนะนำให้ถ่ายหรือกินยาถ่ายก่อนเข้ารับการ ตรวจ เพื่อให้ลำไส้สะอาด

การส่องกล้องตรวจบริเวณลำไส้ใหญ่ทั้งหมด (Colonoscopy) เป็นการสอดกล้องขนาดเล็กเข้าไปทางทวารหนักเช่นกัน ซึ่งกล้องจิ๋วนี้จะถูกปรับให้โค้งงอได้เพื่อให้สามารถตรวจดูภายในบริเวณลำ ไส้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ข้อมูลจากกล้องจะถูกส่งผ่านมายังจอภาพเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและ เนื่องจากก่อนการตรวจ ผู้ป่วยจะได้รับยานอนหลับ ดังนั้น หากพบความผิดปกติ เช่น มีติ่งเนื้อที่น่าสงสัย แพทย์จึงสามารถตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำมาตรวจในขั้นตอนนี้ได้เลย

การสวนแป้งเพื่อเอกซเรย์ภาพ (Double-contrast Barium Enema)เป็น การนำสารทึบแสงเข้าไปเคลือบตามลำไส้ผ่านทางทวารหนักเพื่อตรวจดูความผิดปกติ ซึ่งความไวในการตรวจจับความผิดปกติของวิธีนี้มีมากถึงร้อยละ 70 ถ้าพบความผิดปกติ ต้องส่องกล้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ

การตรวจทางทวารหนักด้วยนิ้วมือ (Digital Rectal Exam) แพทย์จะใช้นิ้วสอดเข้าไปทางทวารหนัก เพื่อตรวจคลำดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ แต่จะจำกัดการตรวจได้แค่บริเวณทวารหนักและลำไส้ตรงซึ่งเป็นส่วนปลายของลำไส้ ใหญ่เท่านั้น โดยปกติแล้วแพทย์จะตรวจด้วยวิธีนี้ก่อนทำการส่องกล้อง

การเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Virtual Colonography) เป็นการใช้โปรแกรมจากเครื่อง CT Scan เพื่อสร้างภาพ 3 มิติ วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องให้ยานอนหลับแก่ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจ สามารถใช้ตรวจดูลำไส้ได้ทั้งหมด และมีความไวสูงถึงประมาณร้อยละ 90 แต่อาจทำให้เกิดผลตรวจปลอมได้ เช่น ประเมินผลว่าก้อนอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้เป็นก้อนเนื้อ และหากพบติ่งเนื้อที่น่าสงสัย ก็จำเป็นต้องอาศัยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพิ่มเพื่อเอาชิ้นเนื้อมาตรวจอีก ครั้งหนึ่ง

 

บุคคลทั่วไปที่ได้รับการส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งแล้วไม่พบความผิดปกติ สามารถรอได้ 3-5 ปี แล้วจึงค่อยมาตรวจซ้ำอีกครั้ง แต่ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง และได้รับการรักษาจนหาย ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำทุกปีเพราะว่าโรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นซ้ำในที่ใด ที่หนึ่งของลำไส้ได้

ระยะของโรค

ในกรณีที่มีการตรวจพบเซลล์มะเร็ง แพทย์จะแบ่งระยะของโรคออกเป็นดังนี้

ระยะ 0 เซลล์มะเร็งจำกัดเฉพาะในบริเวณผิวของลำไส้ มีโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้
ระยะ 1 มะเร็งยังคงจำกัดอยู่ที่ผนังลำไส้ด้านใน แต่ยังสามารถรักษาให้หายขาดได้
ระยะ 2 มะเร็งเริ่มแพร่กระจายออกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อของผนังลำไส้ แต่ไม่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองซึ่งยังรักษาให้หายได้
ระยะ 3 เซลล์มะเร็งเริ่มแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองแต่ไม่ลามไปยังส่วนอื่น หลังการผ่าตัด ควรได้รับเคมีบำบัดร่วมด้วย
ระยะ 4 เซลล์มะเร็งเริ่มแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ตับ และกระดูก ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่จะเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การรักษา

วิธีที่แพทย์เลือกใช้ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนั้น ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับระยะของโรค แต่โดยทั่วไป การผ่าตัดและการทำเคมีบำบัดถือเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่แพทย์มักพิจารณา ใช้ และในบางกรณีอาจมีการฉายรังสีร่วมด้วย

 

เนื่องจากการมองหาสัญญาณของการเป็นมะเร็งชนิดนี้ทำได้ค่อนข้างยากใน ระยะเริ่มต้นของโรค การป้องกันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง “หมั่นดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง ลดอาหารที่ปรุงจากไขมันสัตว์ หมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ คือหลักการป้องกันเบื้องต้นเพราะการมีสุขภาพร่างกายที่ดีย่อมเป็นเสมือน เกราะป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วย”

หลากเรื่องควรรู้

 • ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่อาจพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งโดยที่ไม่ปรากฏอาการใด ๆ เลย การตรวจคัดกรองจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง
 • แม้ผู้มีประวัติครอบครัวจะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ทวารหนักมากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติครอบครัว แต่ผู้ป่วยรายใหม่ถึงร้อยละ 75 ล้วนไม่เคยมีประวัติครอบครัวมาก่อนทั้งสิ้น (Myths & Facts about colorectal cancer by Richard Pazdur and Melanie E Royce, 2004)
 • ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่า โดยร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 50 ปี (ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์)
 • สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแล้ว ขนาดของก้อนมะเร็งไม่สำคัญเท่ากับความลึกที่ก้อนนั้นฝังลงในผนังลำไส้ ก้อนมะเร็งขนาดเล็กฝังลึก ร้ายแรงกว่าก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ที่อยู่ตื้นกว่า (Myths & Facts about colorectal cancer by Richard Pazdur and Melanie E Royce, 2004)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นพ. จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


kontrol c copy

คอนโทรล อาหารเสริมต้านมะเร็ง อาหารเสริมสร้างภูมิต้านทาน อาหารเสริมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว) รับรองว่า สามารถเพิ่มการแบ่งเซลล์ภูมิต้าทานชนิด NK-CELL ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิต้านทานชนิดหนึ่งที่สามารถทำลายมะเร็งได้

หน้าแรก คอนโทรล ดี (KONTROL D) คอนโทรล ซี (KONTROL C) Sitemap